Pośrednictwo wizowe: 14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11


Wprowadź swoje obywatelstwo, zgodnie z krajem lub organizacją, której paszport zostanie wprowadzony do Federacji Rosyjskiej
Wybierz z listy cel wizyty
Wybierz z listy przypuszczalną liczbę wjazdów na teren Federacji Rosyjskiej
Wybierz przypuszczalną datę wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej (format dd-mm-yyyy)
Wybierz przypuszczalną datę wyjazdu z Federacji Rosyjskiej (format dd-mm-yyyy)
Wprowadź nazwisko, zgodnie z pisownią w paszporcie
Wprowadź imię (imiona), zgodnie z pisownią podaną w paszporcie
Wybierz z listy swoją płeć
Mężczyzna
Kobieta
Wybierz swoją datę urodzenia (zgodnie z paszportem) w formacie dd-mm-yyyy
Wprowadź swoje miejsce urodzenia (zgodnie z paszportem)
Wprowadź numer swojego paszportu (łącznie z serią)
Wybierz datę wydania swojego paszportu (format dd-mm-yyyy)
Wybierz datę upływu ważności swojego paszportu (format dd-mm-yyyy)
W razie odpowiedzi twierdzącej podać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego oraz numer dowodu ubezpieczenia zdrowotnego
W razie odpowiedzi twierdzącej wpisać ilość pobytów i datę ostatniego wjazdu
W razie odpowiedzi twierdzącej podać adres miejsca stałego zamieszkania, numer telefonu oraz e-mail
W razie odpowiedzi twierdzącej podać obecne miejsce pracy lub nauki, stanowisko, adres, numer telefonu oraz e-mail
W razie odpowiedzi twierdzącej, należy podać informacje szczegółowe
W razie odpowiedzi twierdzącej, należy ich wyszczególnić. W każdym zestawie pól można wpisać dane tylko jednego krewnego. W celu wprowadzenia danych innych krewnych użyć przycisku „Dodaj”
Wskazać, w której Ambasadzie Rosji lub Konsulacie zamierza Pan/i otrzymać wizę. Państwa wniosek będzie skierowany do wybranej przez Pana/ią placówki celem podjęcia decyzji o wydaniu wizy

Adres:

14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11

Telefon:

+48 501-981-198

projekt ue