Pośrednictwo wizowe: 14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11


Aby uzyskać za naszym pośrednictwem wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy w naszym biurze przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Wnioski wypełnia się za pomocą strony… bądź za naszym pośrednictwem.
 2. Paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji, posiadający nie mniej niż dwie czyste strony.
 3. Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm .Fotografie wyłącznie kolorowe, na jasnym tle, nie starsze niż 6 miesięcy.
 4. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) – do otrzymania zwykłej wizy.
 5. Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną – do otrzymania wizy turystycznej.

Dodatkowe uwagi:

 • Pośredniczymy w załatwieniu wymaganych zaproszeń, voucherów turystycznych,  oraz ubezpieczeń.
 • Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w PLN. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
 • Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.
 • Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zdjęcie ma odpowiadać następującym wymaganiom:

 • rozmiar zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm
 • zdjęcie ma być zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • tło na zdjęciu ma być jasne
 • twarz ma być umieszczona po środku zdjęcia, wyraz twarzy ma być neutralny, bez zasępienia albo uśmiechu, usta mają być zamknięte
 • zabrania się fotografowania w okularach przeciwsłonecznych

Adres:

14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11

Telefon:

+48 501-981-198

projekt ue