Pośrednictwo wizowe: 14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11


Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 kalendarzowych dni.

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 kalendarzowych dni.
1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD),
  • ksero poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).

Adres:

14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11

Telefon:

+48 501-981-198

projekt ue