Pośrednictwo wizowe: 14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11


Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni robocze.

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni robocze.
Tak zwana SŁUŻBOWA - KOMERCZESKAJA- DEŁOWAJA 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na: 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk A5 ze znakami wodnymi).

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 kalendarzowych dni Również 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulaty FR.

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 lub 10 dni kalendarzowych.

Adres:

14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11

Telefon:

+48 501-981-198

projekt ue