Pośrednictwo wizowe: 14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11


Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni kalendarzowych lub w trybie EKSPRES 3 godziny.

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni kalendarzowych lub w trybie EKSPRES 3 godziny.
1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.

Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Proponujemy w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.

Adres:

14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11

Telefon:

+48 501-981-198

projekt ue