Pośrednictwo wizowe: 14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11


  • paszport oryginał, ważny minimum 6 miesięcy po dacie zakończenia podroży,
  • zdjęcie paszportowe, biometryczne 3,5 cm x 4,5 cm), wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, twarzą na wprost
  • obowiązkowe ubezpieczenie, które możesz uzyskać u nas

Adres:

14-500 Braniewo, ul. Botaniczna 11

Telefon:

+48 501-981-198

projekt ue